Young Ebeveynlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soygüt, G., Çakır, Z. ve Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young Ebeveynlik Ölçeğinin psikometrik özelliklerine ilişkin bir değerlendirme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 17-30.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Soygüt
Geçerlik: 

Kuralcı/Kalıplayıcı, Küçümseyici/ Kusur Bulucu, Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı, Sömürücü/İstismar Edici, Aşırı İzin Verici/Sınırsız, Kötümser/Endişeli ve Cezalandırıcı ebeveynlik (t = 2.00 – 14.45, p < .05 – .001) boyutları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğuna işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

YEBÖ-A formu için Pearson korelasyon katsayıları .38 ile .83 (p < .01) arasında değişirken YEBÖ-B formu için ise Pearson korelasyon katsayıları ise .56 ile .85 (p < .01) arasında değişmektedir. Buna göre, kabul edilebilir düzeylerde anlamlı katsayılara ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucu, iç tutarlık katsayılarının YEBÖ-A formunda α = .53 – .86, YEBÖ-B formunda ise α = .61 – .88 arasında değiştiği anlaşılmıştır. Buna göre, kabul edilebilir düzeylerde anlamlı katsayılara ulaşılmıştır.

10 alt boyut 72 madde
Kuralcı/Kalıplayıcı (12 m): Eğer işler düzgün ve yeterince hızlı yapılmazsa sabırsızlanırdı
Küçümseyici/Kusur Bulucu (9 m): Bana hep bende yanlış bir şey varmış gibi davrandı
Duygusal Bakımdan Yoksun Bırakıcı (8 m): Beni dinledi, anladı ve duygularımızı karşılıklı paylaştık
Sömürücü/İstismar Edici (7 m): Beni kendi amaçları için kullandı
Aşırı Koruyucu/Evhamlı (7 m): Beni aşırı korurdu
Koşullu/Başarı Odaklı (5 m): Başarı ve rekabete çok önem verirdi
Aşırı İzin Verici/Sınırsız (6 m): Bana çok az disiplin veya terbiye verdi.
Kötümser/Endişeli (3 m): Kötümser bir bakışı açısı vardı, hep en kötüsünü beklerdi
Cezalandırıcı (4 m): Yanlış bir şey yaptığımda beni cezalandırdığı olurdu
Değişime Kapalı/Duygularını Bastıran (3 m): Kapalı birisiydi; duygularını çok nadir açardı

Derecelendirme: 
6’lı Likert 1 (tamamıyla yanlış) ile 6 (ona tamamı ile uyuyor)
İletişim: