Ebeveynlik Stilleri ve Boyutları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Önder, A. ve Gülay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 508–514. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.092

Sorumlu Yazar: 
Alev Önder
Geçerlik: 

. Test-tekrar test güvenilirliği Pearson korelasyon tekniği ile hesaplandı. İçin madde analizi yapıldı
geçerlilik kriterleri.

Güvenirlik: 

İç
Ebeveynlik Stilleri ve Boyutlar Anketi ölçeğinin güvenilirliği Cronbach alfa tekniği ile test edilmiştir.

32 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
“Asla”, “arada bir”, “yaklaşık yarısı”, “çok sık”, “her zaman”.
İletişim: