Özel Eğitim Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçüközyiğit, M. S., Altun-Könez, N., & Yılmaz, B. (2017). Developıng An Attıtude Scale Towards Specıal Educatıon As A Teachıng Professıon: A Test Study. JISTE, 21(2), 27-40.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Salih Küçüközyiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

19 Madde Bulunmaktadır.
Örnek Maddeler
Özel eğitim öğretmenleri engelli öğrencilere çok şey öğretebilir
Özel eğitim öğretmenliği yapmak istemem.
Özel eğitim öğretmenlerinden rahatsız olmam.
Özel eğitim öğretmenliği bana uygun bir meslek değil.

Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum
İletişim: