Lise Öğrencilerinin Antrenörlük Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turğut, A., Sural, V. ve Kan, A. (2018). Lise Öğrencilerinin Antrenörlük Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 96-110.

Sorumlu Yazar: 
Volkan Sural
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: