Osmangazi Hekimlik Mesleği Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağ, E., Kılıç, F. S., Arslantaş, D., Uzuner, K., Harmancı, K., İlhan, H. …ve Esen, F. (2019). Üç bileşenli tutum modeli temelinde ”Osmangazi hekimlik mesleği tutum ölçeği”: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(4), 238-246.

Sorumlu Yazar: 
Engin Karadağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: