Hekim Merhameti Önündeki Engeller Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, Y.E. ve Kıraç, R. (2019). Hekim Merhameti Önündeki Engeller Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. R.Erdem, S.Bostan ve T.Şahinöz (Ed.), 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi e-Bildiri Kitabı içinde (s. 441-446). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan KIRAÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: