Hasta-Hekim İletişiminde Güven İletişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koca, G.Ş., ve Erigüç, G . (2021). Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Bakış Açısıyla Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(Armağan Sayısı), 186-202. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.689732

Sorumlu Yazar: 
Gülsüm Şeyma Koca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: