Hasta-Hekim Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, S. ve Edirne, T. (2018). Hasta-Hekim Yönelim Ölçeği’nin (HHYÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Tıp Eğitim Dünyası,17(51),21-31.doi: 10.25282/ted.350121

Sorumlu Yazar: 
Serdar Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: