COVID-19 Hakkında Bilgi, Tutum, Beceri ve Enfeksiyon Kontrolünde Algılanan Engeller

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pala, S. Ç., Metintaş, S., Önsüz, M. F., Özakın, E., & Pala, V. G. (2021). Evaluation of Turkish Validity and Reliability of Knowledge, Attitude, Practice and Perceived Barriers in Infection Control Questionnaire among Emergency Healthcare Professionals regarding COVID-19. Konuralp Medical Journal, 13(S1), 373-382.

Sorumlu Yazar: 
Seval Çalışkan Pala
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: