Engeller Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bahçivan, G. (2008). Kanser ağrısı yönetiminde hastadan kaynaklanan engellerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: