Hemşire Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarı, A. (2016). Psikiyatri kliniğinde yatan hastalar için Hemşire Gözlem Ölçeği geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Sarı
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açıklayıcı faktör analizi ile ölçeğin 33 madde ve altı faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur. İşbirliği fakktörü için 0.82, Negativizm faktörü için 0.68, Günlük Yaşam Aktiviteleri & Genel Görünüm faktörü için 0.69, Zarar Verme faktörü için 0.57, Konuşma faktörü için 0.47, Engellenme/Zarar Verme faktörü için 0.66 olarak bulunmuştur.

Ölçek 33 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
İşbirliği (10m): Gündüzleri vaktini yatağında geçiriyor.
Negativizm (6m): Göz teması kuruyor.
Günlük yaşam aktiviteleri ve genel görünüm (8m): Yüz ifadesi sıkıntılı.
Zarar verme (3m): Ağlıyor.
Konuşma (3m): Amaca uygun konuşuyor.
Engellenme/zarar verme (3m): Çabuk öfkeleniyor.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1= hiçbir zaman- 3= sık sık)
İletişim: