Diyabette Engeller Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kahraman, G., Güngör- Tavsanlı, N., Baydur, H., Özmen, D. ve Özmen, E. (2016). Tip-2 diyabet hastalarında Diyabette Engeller Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 33-44.

Sorumlu Yazar: 
Nurgül Güngör-Tavşanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İlaç Engelleri (9 m): Kendimi iyi hissetmediğimde ilacımı almak hakkında ne yapacağımı bilmiyorum.
Kendisini İzleme Engelleri (4 m): Kan şekerimi ölçmek hayal kırıklığı hissettiriyor.
Bilgi ve İnanç Engelleri (8 m): Şeker hastalığımı kontrol edecek kadar bilgiye sahip değilim.
Tanıdaki Engeller (4 m): Diyabet olduğum söylendiğinde korku hissettim.
Sağlık Profesyonelleri ile İlişkilerde Engeller (17 m): Sağlık profesyonellerince dinlenilmediğimi hissediyorum.
Yaşam Tarzı Değişikliği Engelleri (12 m): Diyabetim kişisel ilişkilerim üzerine büyük bir yük getirmektedir.
Diyabetle Başa çıkma Engelleri (7 m): Diyabeti iyi kontrol etmek özveri gerektirir.
Öneri ve Destek Almada Engeller (7 m): Diyabetimi yönetmek için ne yapmamam gerektiği çok sık söyleniyor .

Derecelendirme: 
5’li Likert (2=kesinlikle katılıyorum – -2= kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: