Hayvansever Grup Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güler, Ş. (2021). Dijital iletişim mecralarında dezavantajlı türlerin sesi olmak: hayvanseverlerin siyasal katılım faaliyetleri üzerinde empati ve grup bilincinin rolü.İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2021(56), 142-164. DOI: 10.47998/ikad.969478

Sorumlu Yazar: 
Şakir Güler
Geçerlik: 

(X2=39.850; df=13; X2/df=3.065; p<.001; RMSEA=.72; CFI=.92; GFI=.95; NFI=.92; IFI=.92, TLI=.92).

Güvenirlik: 

α=.85

– Bu ülkede hayvanların ve hayvanseverlerin başına gelen her şey beni de ilgilendirir.
– Çoğu hayvanseverle ortak noktam olduğunu düşünüyorum.
– Sık sık diğer canlıları ve onlarla ortak yönlerimi düşünürüm
– Toplumumuz hayvanlara ve hayvanseverlere karşı ayrımcılık yaptığı için hayvanlar ve hayvanseverler zor durumdadır.
– Ayrımcılık sorunlarıyla başa çıkmanın en iyi yolu, hayvanseverlerin mümkün olduğunca organize olması ve hayvanların -sesi olmalarına bağlıdır.
– Ben bir hayvanseverim.

Derecelendirme: 
(1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: