Hedonistik Yeme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atik D., Neşe, A. & Özcan-Yüce, U. (2019). Scale development study: Hedonistic Eating Scale. Acta Medica Alanya, 3(2), 147-153.

Sorumlu Yazar: 
Derya Atik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: