Üniversite Öğrencileri Yeme Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şengül, H. (2020). Üniversite Öğrencileri Yeme Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 4(15), 708-721. http://dx.doi.org/10.38063/ejons.316

Sorumlu Yazar: 
Halil Şengül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: