Üç Faktörlü Yeme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakuş, S. Ş., Yıldırım, H., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Üç Faktörlü Yeme Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 229-237. DOI: 10.5455/pmb.1-1446540396

Sorumlu Yazar: 
Suzan Şeren Karakuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: