Hedonizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şengül, F. N., ve Aydınalp, H. (2021). Yeni bir gençlik tipolojisi ve ölçek denemesi: Hedonist gençlik. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(50), 124-138. https://doi.org/10.17498/kdeniz.928671

Sorumlu Yazar: 
Fatma Nur ŞENGÜL
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Pilot çalışmamızda 172 kişi tarafından yanıtlanan 23 maddelik ölçeğimizin
Cronbach Alfa katsayısı 0,765 olarak çıkmıştır. Bu durum ölçeğin güvenilir
olduğunu göstermektedir.

S16 İhtiyacım olmadığı halde mutlu olmak için alışveriş
yaparım.
S18 Satın aldığım şeyden çabuk sıkılır, kısa süre sonra yeni
şeyler almak isterim.
S19 Tekrar tekrar alışveriş yapmak için kendime bahaneler
yaratırım.
S20 Tüketimim israf noktasına ulaşmış olsa bile, tüket
menin vermiş olduğu haz daha ağır basar.

Toplam 23 maddeden oluşuyor

Derecelendirme: 
1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 kararsızım, 4 katılıyorum ve 5 kesinlikle katılıyorum
İletişim: