Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Coşkun, T. (2019). Hedonik ve faydacı tüketim davranışları ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Kuşaklara yönelik bir araştırma (Doktora tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Taha Coşkun
Geçerlik: 

HETD: Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre 5 faktörlü yapı elde edilmiştir. Beş faktörün birlikte açıkladığı varyans oranı %59,75’ dir.
FATD: Açımlayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre 10 maddelik iki faktörlü yapı elde edilmiştir. İki faktörün birlikte açıkladığı varyans oranı %55,47’dir.

Güvenirlik: 

HETD: Ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı 0,951 bulunmuştur. Faktörlerin Cronbach Alfa katsayısı ise 0,826 ile 0,917 arasında seyretmektedir.
FATD: Ölçeğin tümü için Cronbach alfa katsayısı 0,894 bulunmuştur. Faktörlerin Cronbach alfa katsayısı ise 0,866 ile 0,766 olarak bulunmuştur.

HETD: Ölçek 32 madde beş faktörlü yapıdadır. (Hedonik Etki , Hedonik Adaptasyon , Edilgenlik Durumu , Dürtüsel Eğilim , Kimlik Yansıtma )
FATD: Ölçek 10 madde iki faktörlü yapıdadır. (Hedef Odaklılık , Kontrol Odaklılık)
Hedonik Etki (1m): Alışveriş yaptığımda büyük haz duyarım.
Hedonik Adaptasyon (8m): Bir ürün eskimeden, bozulmadan veya kullanım ömrünü doldurmadan yenilerini satın alırım.
Edilgenlik Durumu (15m): Reklamlarda, çevremde veya sosyal medyada gördüğüm ürünleri deneyimlemek (görmek, incelemek, satın almak) için alışverişe çıkarım.
Dürtüsel Eğilim (21m): Hoşuma giden bir ürün olduğunda bütçemi zorlasa bile satın alırım.
Kimlik Yansıtma (32m): Alışverişlerimle ilgili şeyleri (aldığım ürünler, hizmetler, mağaza, marka, fiyatlar vs.) çevremle paylaşmaktan keyif alırım.
Hedef Odaklılık (33m): Alışveriş sırasında, sadece satın almak için çıktığım ürün/ürünlerle ilgilenirim.
Kontrol Odaklılık (42m): Alışverişlerimde mantıklı tercihlerde bulunmak bana iyi hissettirir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=her zaman – 5=hiçbir zaman)
İletişim: