Hayatboyu Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sahin, M., Akbasli, S., & Yanpar-Yelken, T.(2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5(10), 545-556.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: