Eğitimciler için Dijital Yeterlilikler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toker, T., Akgün, E., Cömert, Z., & Edip, S. (in press). Eğitimciler için dijital yeterlilik ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi.

Sorumlu Yazar: 
Türker TOKER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: