Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri- III

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Evin-Gencel, İ. (2007). Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri-III’ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.

Sorumlu Yazar: 
İlke Evin Gencel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

12 tamamlamalı madde ve 4 alt boyut

Soyut Kavramsallaştırma (S.K.)
Somut Deneyim (S.D.)
Aktif Deneyim (A.D.)
Yansıtıcı Gözlem (Y.G.)

Derecelendirme: 
Her bir maddede bulunan dört seçenek 1 ile 4 arasında puanlanmaktadır
İletişim: