Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydemir, Ö., Dikici Sücüllüoğlu, D., Akdeniz, F., ve Kalaycı, F. (2012). Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe sürümünün güvenilirlik ve geçerliliği. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 49, 276-280. doi: 10.4274/npa.y6179

Sorumlu Yazar: 
Ömer Aydemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: