Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği (HaDDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güleç, H. (2012). Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği: Bir ön çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25140-146. doi: 10.5350/DAJPN2012250206

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Güleç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: