Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erkan, M. C. (2014). Hastane anksiyete ve depresyon (HAD) ölçeği’nin ergen yaş grubunda geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: