Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği (DOOTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekkurşun-Demir, G. ve Mutlu-Bozkurt, T. (2019). Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği (DOOTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-18. doi: 10.33468/sbsebd.79

Sorumlu Yazar: 
Gönül TEKKURŞUN DEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: