Müzik Tarihi Ders Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saygı, C., & Bilen, S. (2010). Attitude scale development study in relation to music history. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4996–5000

Sorumlu Yazar: 
Ceren Saygı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: