Hasta Eğitimi Uygulama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şenyuva, E., Kaya, H., & Can, G. (2019). A valid and reliable tool in assessing patient education: The Patient Education Implementation Scale. International Journal of Nursing Practice, 1-10. https://doi.org/10.1111/ijn.12800

Sorumlu Yazar: 
Emine Şenyuva
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: