Hasta Beklentilerini Yönetme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 4(2), 76-81.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Miçooğulları
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Hasta ile güven ilişkisi kurmaya çalışırım.
Hastalarımın gerçekleşemeyecek beklentiler içerisine girmelerini engellerim.
Beklentilerin desteklenmesi alt boyutunda altı, Beklentilerin bastırılması alt boyutunda üç olmak üzere ölçekte toplam dokuz madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1: Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen katılıyorum)
İletişim: