Mobil Uygulama Kullanma İsteklilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, Ç. (2019). A structural equation model to examine mobile application usability and use. International Journal of Informatics Technologies, 12(3), 169-181. doi: 10.17671/gazibtd.454749

Sorumlu Yazar: 
Çetin Güler
Geçerlik: 

Makalede ayrıntılar raporlanmıştır.

Güvenirlik: 

Makalede ayrıntılar raporlanmıştır.

1 Mobil uygulamayı kullanmaya devam etmeyi düşünüyorum.
2 Mobil uygulamayı kullanmayı bırakmak yerine kullanmaya devam etmeyi istiyorum.
3 Mobil uygulamayı kullanmaya devam edeceğimi tahmin ediyorum.
4 Mobil uygulamayı kullanmaya devam etmeyi planlıyorum.
5 Gelecekte mobil uygulamayı kullanmaya devam etmeyi düşünmüyorum.
6 Gelecekte mobil uygulamayı kullanmaya devam etme ihtimalim yüksektir.

Tek faktör 6 maddeden oluşan bir ölçektir.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 7= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: