Hasta Eğitiminden Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çiftçi, B., Avşar, G., & Sarıalioğlu, A. (2022). A psychometric assessment on patient education: Developing a satisfaction scale. Perspectives in Psychiatric Care, 1-9. https://doi.org/10.1111/ppc.13052

Sorumlu Yazar: 
Bahar Çiftçi
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlanması ve doğrulanması amacı ile AFA ve DFA uygulandı. AFA sonuçları ölçeğin tek boyutlu olduğunu gösterdi. Elde edilen yapı DFA ile sınandı. DFA sonuçlarında uyum indeksleri incelendi ve uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir aralıklarda olduğu belirlendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach α katsayısı 0.933 olup, madde-toplam korelasyon puanları 0.68 ile 0.87 arasında değişmektedir. Ölçeğin zamanla değişmezliğini belirlemek için aynı hastalara (n=37) 15 gün sonra test-tekrar test yöntemi kullanılarak ölçek yeniden uygulandı. İki ölçümden elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif korelasyon bulundu (r: 0,88; p < 0,001).

Ölçek 30 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.
ÖLÇEĞİ TÜM SAĞLIK PROFESYONELLERİ KULLANABİLİR. (Hemşire, ebe, eczacı, hekim, fizyoterapist, diyetisyen, yaşlı bakım personeli vb)
-23. Eğitim sonunda konu özeti yapıldı.
-17. Eğitim sırasında dikkatimi toplamam için sürekli bana sorular yöneltildi.
-10. Eğitimin süresinin yeterli olduğunu düşünüyorum

Derecelendirme: 
(kesinlikle katılıyorum (5), katılmıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1))
İletişim: 
PDF: