Hamilelikte Endişe Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gunay, E. Y., & Gul, A. (2015). Reliability and validity of the Cambridge Worry Scale in pregnant Turkish women. Midwifery, 31(3), 359-364. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2014.10.003

Sorumlu Yazar: 
Emine Yiğit GÜNAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: