Kontrasttan Kaçınma Ölçeği-Endişe

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cömertoğlu, S. (2020). Kontrasttan Kaçınma Ölçeklerinin Türkçe uyarlaması, geçerliliği ve güvenilirliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Seher Cömertoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: