Hafızlık Eğitimi Motivasyon Ölçeği (HEMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Algur, H. (2018). Hafızlık eğtimi alan bireylerin motivasyon ve psiko-sosyal durumlarının din eğitimi açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin ALGUR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: