Halkla İlişkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, S. Z. (2006). Özel Türk ilköğretim okullarında halkla ilişkiler etkinliklerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: