Endişe Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hayta, S. (2008). Ameliyat nedeniyle hastaneye yatan adolesanların ameliyat olma ve hastaneye yatma durumunda Endişe Kaynakları Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: