Hakemler İçin Mesleki Haz Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaçam, A. ve Pulur, A. ( 2018). Hakemler için Mesleki Haz Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması-HİMHÖ.
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3(2), 35-45. doi:10.31680/gaunjss.416737.

Sorumlu Yazar: 
Aydın Karaçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: