Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turan, Z. (2015). Beden eğitimi öğretmen adayları için Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202-222.

Sorumlu Yazar: 
Zeynel Turan
Geçerlik: 

Geçerlik için yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin maddelerinin yük değerlerinin tek boyutta toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için elde edilen Cronbach Alpha katsayısı .94’tür.

13 madde ve tek alt boyut

Halk oyunları dersinde beden dilimi kullanma yetimin gelişmesinin, ileride bana iyi iş olanakları sağlayacağına inanıyorum.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: