Hakem Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Unutmaz, V., ve Gençer, R.T. (2020). Hakem Öz-Yeterlilik Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 94-102. http://dx.doi.org/10.30769/usbd.758846

Sorumlu Yazar: 
Volkan UNUTMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: