Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Postacı, E. S., Uysal, İ., Aytuğ-Koşan, A. M. ve Toraman, Ç. (2020). Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 19(58), 102-115. doi: 10.25282/ted.689108

Sorumlu Yazar: 
İbrahim UYSAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: