Güvenilir ve Güvenilmez İnsan Özellikleri Karşılaştırması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Börü, D. E., Islamoğlu, G., & Birsel, M. (2020). Güvenilir ve Güvenilmez İnsan Özellikleri Karşılaştırması. Global Journal Of Economics And Business Studies, 9(18), 149-162.

Sorumlu Yazar: 
Deniz ELBER BÖRÜ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: