Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynağını Geliştirme Rollerini Gerçekleştirme Düzeyini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, M. (2018). Okul yöneticilerinin insan kaynağını geliştirme rolleri (İstanbul ili Kağıthane ilçesi örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
MECİT KARA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İş başında yapılan eğitimler ile ilgili değerlendirmeler yaparak eksiklikler için yeni etkinlikler düzenlerim.
Öğretmen ve diğer personelden üstün performans gösterenlerin ödüllendirilmelerini (aylıkla ödüllendirme, başarı ve üstün başarı) teklif ederim.

Derecelendirme: 
1= hiçbir zaman – 5= her zaman
İletişim: