Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadoğan, S. E. (2003). Kişiler arası iletişim sürecinde güven unsuru, Güven ve İkna Ölçeği örneği(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: