İnsan Kaynağı Geliştirme Uzmanı Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, B. (1998). İnsan Kaynağı Geliştirme Uzmanı Yeterlikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 22(107), 58-64.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: