Sosyal sorumlu İnsan Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, O.S., Üzüm, B., ve Özdemir, Y., (2021). Sosyal Sorumlu İnsan Kaynakları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanmasına İlişkin Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(2), 875-894. doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1573

Sorumlu Yazar: 
Osman Seray Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çalıştığım kurumda çalışma saatleri iş kanununda belirtilen üst sınırları aşmaz.
Toplam 12 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: