Günlük Deneyimler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akdolun-Balkaya, N., Bektas, M. ve Cayan, A. (2018). Reliability and validity of the Turkish version of the Daily Experiences Questionnaire (Turkish DEQ). Psychiatry and Behavioral Sciences, 8(1), 7-17.
http://dx.doi.org/10.5455/jmood.20171229065411

Sorumlu Yazar: 
Nevin Akdolun Balkaya
Geçerlik: 

Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; GFI= 0.76, CFI= 0.92, IFI= 0.92, RMSEA= 0.068 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa katsayısı tüm ölçek için 0.85 ile 0.88 arasında değişmektedir.

38 madde ve 4 alt boyut
Hassasiyet
Özgüllük
Pozitif Kestirim Değeri
Negatif Kestirim Değeri

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= çok az veya hiç – 5= çok fazla)
İletişim: