Günlük Yaşam İşitsel Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı, Ö. S. (2020). Günlük Yaşam İşitsel Davranış Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özge Selen Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

24 madde
Madde 9.:Normal ses seviyesiyle konuşur.

Derecelendirme: 
(0: Hiçbir Zaman, 1: Hemen Hemen Hiçbir Zaman, 2: Nadiren, 3: Bazen, 4: Sıklıkla, 5: Hemen Hemen Her Zaman, 6: Her Zaman)