Günlük Amaçlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakioğlu, F. ve Eraslan-Çapan, B. (2015). Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(Ek1), 64-72.

Sorumlu Yazar: 
Fuad Bakioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 12 madde: Her gün, ulaşılabilecek bir dizi kişisel amaç bulabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: