Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği – Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Bilgin, O. ve Akın, Ü. (2015). Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 12-21.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 12 madde
Bağlanma Kaygısı (6 m)
Bağlanma Kaçınması (6 m)

Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: