Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güngör, D., & Bornstein, M. H. (2010). Culture-general and-specific associations of attachment avoidance and anxiety with perceived parental warmth and psychological control among Turk and Belgian adolescents. Journal of Adolescence, 33(5), 593-602. doi:10.1016/j.adolescence.2009.12.005

Sorumlu Yazar: 
Derya Güngör
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu kaçınma ve kaygı alt boyutlarının toplam varyansın %30.53’ünü açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Alt boyutların için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .76 ve .85’tir.

Kaçınma (17 m): Arkadaşlarımla çok yakın olmaktan kaçınırım.

Kaygı (17 m): Terk edilmek konusunda endişelenirim.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Hiç Katılmıyorum, 4=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: