Guilford-Zimmerman Mizaç Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Samurçay, N. (1981). Guilford-Zimmerman Mizaç Envanteri ve Türk toplumuna uyarlanmasına ilişkin ön çalışma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1, 189-227.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: